Produk Pelayanan Pengadilan Agama sebagai berikut: 
  1. Pelayanan Administrasi Persidangan
  2. Pelayanan Gugatan
  3. Pelayanan Permohonan
  4. Pelayanan Mediasi
  5. Itsbat Rukyatul Hilal
  6. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum
  7. Pelayanan Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
  8. Pelayanan Pengaduan
  9. Pelayanan Permohonan Informasi
  10. Pelayanan Sidang Keliling
 SK KMA Nomor: 026 Tahun 2012